,

Javni poziv za prijavu eksperata

Napisao

minuta/e čitanja

Podijeli:

JavniPozivZaPrijavuExperata

Javni poziv za prijavu eksperata

Tehnološki park Linnovate u suradnji s Gradom Livnom preko projekta Jačanje odjela poslovne podrške za startup-e Linnovate TP-a trenutno radi na kreiranju baze eksperata s kojima želi surađivati i koji će biti na raspolaganju našim start up-ima. Baza eksperata bi bila baza pojedinaca ili institucija koje svojim znanjem, iskustvom i stručnošću mogu odgovoriti na zahtjeve i potrebe gospodarstvenika u rješavanju njihovih poslovnih i razvojnih problema. Ako želite surađivati s proaktivnim timom, imate iza sebe primjenjivo znanje, iskustvo koje želite dijelite iz sljedećih oblasti:

 • Prodaja na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Digitalni marketing i promocija na domaćem i inozemnom tržištu
 • Financijsko upravljanje
 • Primjena novih tehnologija u poslovanju
 • Standardizacija, certificiranje proizvoda i poslovanja
 • Branding, ali i primjenjivo znanje i stručnjak ste za:
  • Drvoprerađivački sektor
  • Metaloprerađivački sektor
  • Poljoprivredno-prerađivački sektor
  • (Ruralni) turistički sektor
  • IT sektor
 • Pisanje i upravljanje međunarodnim projektima, možete se prijaviti na našu e-mail adresu info@linnovate.org sa sljedećim informacijama i dokumentima:
  • Naziv institucije ispred koje dolazite
  • Oblast za koju se prijavljujete
  • CV osobni/institucije
  • Dosadašnje ekspertize, iskustvo iz oblasti za koju se prijavljujete
  • Linkovi za provjeru dosadašnjeg iskustva iz oblasti za koju se prijavljujete