, ,

Javni poziv – aplikacije za inkubaciju

Napisao

minuta/e čitanja

Podijeli:

Banner na webu

Javni poziv za apliciranje za mjesto u Linnovate Tehnološkom parku 

Linnovate Tehnološki Park poziva sve inovativne i poduzetnički orijentirane osobe, kao i postojeće mlade firme da prijave svoje poslovne ideje za mjesto u poslovnom inkubatoru. 

Glavni fokus za inkubator su inovativne ideje bazirane na znanju i stvaranju nove vrijednosti, te želja da se u sklopu inkubatora izraste u ozbiljnu tvrtku koja svoje poslovanje zasniva na primjeni novih tehnologija. Također, u inkubator se mogu prijaviti i postojeće firme, obrti i obiteljska gospodarstva, ne starija od 3 godine koje žele unaprijediti svoje poslovanje. 

Što nudi Linnovate Tehnološki park? 

U poslovnom inkubatoru Linnovate Tehnološkog parka pomažemo klijentima u razvijanju poslovnih ideja i stvaranju novih poslova kroz omogućavanje okruženja za razvijanje posla, pristupima mentorstvu i investitorima, kao i pružanje podrške u marketinškim aktivnostima i unaprijeđenu prodaje. 

Za kandidate koji imaju dobar temeljni koncept poslovne ideje, te koji zadovolje kriterije navedene u „Aplikacijskom obrascu“ i žele nastaviti razvoj svoje ideje, Linnovate TP predviđa besplatnu pred-inkubaciju koja uključuje smještajne usluge, konzalting i trening na maksimalan period do šest mjeseci. 

Za kandidate i poduzeća koja su već razvila svoje ideje, ali ih žele unaprijediti, Inkubator nudi uređen uredski prostor, poslovno savjetovanje, određenu financijsku podršku, usluge treninga i sale za sastanke u periodu do 36 mjeseci pod subvencioniranim uvjetima. 

Detaljan opis usluga Linnovate TP se može naći na www.linnovate.org. 

Tko se može prijaviti? 

 • Osobe starije od 18 godina iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva koji imaju inovativne ideje i žele pokrenuti vlastiti posao na području HBŽ/K10, 
 • Timovi koji imaju inovativne ideje i žele pokrenuti vlastiti posao na području HBŽ/K10, 
 • Osobe koje žele razviti svoje istraživanje u poslovni poduhvat,
 • Startup ili mlada poduzeća, obrti ili obiteljska gospodarstva koja se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 3 godine starosti na dan objave ovog javnog poziva), 
 • Poduzeća, obrt ili obiteljska gospodarstva koja žele uspostaviti spin-off poduzeće u svrhu širenja poslovnih odnosa i aktivnog učešća u razmjeni tehnologija, iskustva i znanja, 
 • Poduzeća, obrt ili obiteljska gospodarstva koja žele razviti i/ili lansirati nove proizvode/usluge i/ili proširiti djelatnost poduzeća, 

Tko se ne može prijaviti? 

 • Osobe s kriminalnim dosjeom, 
 • Političke stranke, 
 • Udruženja i zaklade, 
 • Javna poduzeća i javne agencije, 
 • Poduzeća koja su u stečaju, ili bilo kojem sličnom stanju nelikvidnosti. 

Kakve ideje trebaju biti? 

 • Inovativne, 
 • Bazirane na znanju i/ili stvaranju nove vrijednosti, 
 • Imaju potencijal rasta i stvaranja novih radnih mjesta, 
 • Tržišno orijentirane s potencijalom internacionalizacije, 
 • Financijski neovisne odnosno samoodržive, 
 • Rezultiraju u osnivanje privrednog subjekta (ako već ne postoji). 

Proces odabira poslovnih ideja 

1 korak: Podnošenje aplikacijskog obrasca 

Javni poziv broj JP-01/21 je otvoren 04.10.2021. u 10:00  i traje 28 dana, tj do 31.10.2021. u 23:59. 
U ovom koraku kandidat treba ispuniti aplikacijski obrazac i priložiti svu traženu dokumentaciju (vidi „Potrebna dokumentacija“). 
Ako imate više ideja, svi predani zahtjevi bit će uzeti u razmatranje, ali moraju biti dostavljeni odvojeno. 

Potrebna dokumentacija 

Aplikacija će se smatrati kao potpuna, ako nam dostavite sljedeće dokumente: 

 • Popunjen prijavni obrazac: 
 • CV kandidata i članova tima, 
 • Vlastita izjava da se protiv kandidata/članova tima ne vodi krivični postupak i da kandidat nije kažnjavan, 
 • Potvrda registracije poduzeća/obrta/obiteljskog gospodarstva (ukoliko ste već registrirani), 
 • Članci, publikacije ili bilo koje relevantne informacije koje bi mogle pomoći u evaluaciji ideje. 

Aplikacija mora biti podnesena na jednom od službenih jezika BiH putem E -maila: info@linnovate.org , a ista će biti potpisana od strane aplikanata u koraku broj 3. 

Predmet maila treba glasiti: „Prijedlog poslovne ideje – Naziv ideje“ 

Da bi preuzeli „Aplikacijski obrazac“ kandidati trebaju poslati zahtjev za preuzimanje na e-mail info@linnovate.org. 

2 korak: Preliminarna evaluacija poslovnih ideja 

Inkubator Linnovate TP i Evaluacijski odbor će procijeniti sve aplikacije maksimalno u roku deset dana od dana završetka javnog poziva te vam poslati povratnu informaciju. Procjenjivati će se potpunost prijave, popratnih dokumenata i priroda poslovne ideje. Nepotpuni aplikacijski obrasci neće se uzimati u obzir. 

3 korak: Prezentacija poslovne ideje 

Kandidati koji zadovolje preliminarnu evaluaciju aplikacije biti će pozvani na finalnu prezentaciju. Cilj prezentacije je upoznati članove Evaluacijskog odbora Linnovate TP s poslovnom idejom, s Vašim osobinama kao poduzetnika, sposobnostima i očekivanja o realizaciji poslovne ideje u inkubaciji. 

4 korak: Dostava dodatne dokumentacije i potpis aplikacije 

Nakon pozitivne preliminarne evaluacije aplikacije i prezentacije poslovne ideje Linnovate tim će Vas obavijestiti o dostavljanju dodatne dokumentacije i potpisu aplikacije. 

Pitanja i odgovori
Ukoliko trebate dodatne informacije možete nas posjetiti na lokaciji:

Linnovate Tehnološki park
Adresa: Zgona bb (RIMC) 80101 Livno (radnim danom od 08:00 – 16:00)

Ili na kontakt:
Mob: +387 63 492 583
e-Mail: info@linnovate.org
web: www.linnovate.org