,

Javni poziv za prijavu nezaposlenih osoba za pripremu i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice

Napisao

minuta/e čitanja

Podijeli:

LEP

Centar za edukacije i upravljanje projektima (u daljnjem tekstu CEUP), u okviru provedbe Projekta „Sinergija livanjskog LPZ-a za veću konkuretnost i zapošljivost radne snage“, kojeg podržava Međunarodna organizacija rada (u daljem tekstu: MOR) uz financijsku podršku Europske unije objavljuje

JAVNI POZIV Za prijavu nezaposlenih osoba za pripremu i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice

Kompletan tekst javnog poziva kao i pripadajući obrazac možete preuzeti na web i Facebook stranicama Centar za edukacije i upravljanje projektima www.ceup.ba, kao i na na stranicama vodećeg partnera Tehnološki park Linnovate.

Pripreme će se izvoditi u prostorijama Tehnološkog parka Linnovate u terminu od 27.06. do 20.07. i od 01.09. do 09.09. 2022. godine. Satnica priprema biti će naknadno objavljena, u dogovoru s predavačima i s polaznicima.

Pripreme će pomoći polaznicima da usvoje znanja potrebna za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Livno je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta LEP II. Ovaj projekt ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

U poveznicama ispod možete preuzeti Javni poziv i prijavni obrazac: