, , ,

Javni poziv – aplikacije za inkubaciju

Napisao

minuta/e čitanja

Podijeli:

Linnovate covers Page

Javni poziv za apliciranje za mjesto u Linnovate Tehnološkom parku

Linnovate Tehnološki Park poziva sve inovativne i poduzetnički orijentirane osobe, kao i postojeće mlade firme da prijave svoje poslovne ideje za mjesto u poslovnom inkubatoru.

Glavni fokus za inkubator su inovativne ideje bazirane na znanju i stvaranju nove vrijednosti, te želja da se u sklopu inkubatora izraste u ozbiljnu tvrtku koja svoje poslovanje zasniva na primjeni novih tehnologija. Također, u inkubator se mogu prijaviti i postojeće firme, obrti i obiteljska gospodarstva, ne starija od 3 godine koje žele unaprijediti svoje poslovanje.

Što nudi Linnovate Tehnološki park?

U poslovnom inkubatoru Linnovate Tehnološkog parka pomažemo klijentima u razvijanju poslovnih ideja i stvaranju novih poslova kroz omogućavanje okruženja za razvijanje posla, pristupima mentorstvu i investitorima, kao i pružanje podrške u marketinškim aktivnostima i unaprijeđenu prodaje.

Za kandidate koji imaju dobar temeljni koncept poslovne ideje, te koji zadovolje kriterije navedene u „Aplikacijskom obrascu“ i žele nastaviti razvoj svoje ideje, Linnovate TP predviđa  besplatnu pred-inkubaciju koja uključuje smještajne usluge, konzalting i trening na maksimalan period do šest mjeseci.

Za kandidate i poduzeća koja su već razvila svoje ideje, ali ih žele unaprijediti, Inkubator nudi uređen uredski prostor, poslovno savjetovanje, određenu financijsku podršku, usluge treninga i sale za sastanke u periodu do 36 mjeseci pod subvencioniranim uvjetima.

Detaljan opis usluga Linnovate TP se može naći na www.linnovate.org ili pogledajte video:

 

 

Tko se može prijaviti?

 • Osobe starije od 18 godina koji imaju inovativne ideje i žele pokrenuti vlastiti posao na području Hercegbosanske županije,
 • Osobe koje žele razviti svoje istraživanje u poslovni poduhvat,
 • Mlada poduzeća koja postoje manje od 3 godine te žele unaprijediti svoje poslovanje,
 • Domaća i inozemna poduzeća koja žele uspostaviti spin-off poduzeće u Inkubatoru.

Tko se ne može prijaviti?

 • Osobe s kriminalnim dosjeom,
 • Političke stranke,
 • Udruženja i zaklade,
 • Javna poduzeća i javne agencije,
 • Predstavništva drugih velikih firmi,
 • Poduzeća koja su u stečaju, ili bilo kojem sličnom stanju nelikvidnosti.

Kakve ideje trebaju biti?

 • Inovativne,
 • Bazirane na znanju i/ili stvaranju nove vrijednosti,
 • Potencijal rasta i stvaranja novih radnih mjesta,
 • Tržišno orijentirane s izvoznim potencijalom,
 • Financijski neovisne odnosno samoodržive.

Proces odabira poslovnih ideja

1 korak: Podnošenje aplikacijskog obrasca

Javni poziv broj JP-01/19 je otvoren 04.09.2019 u 12:00  i traje 28 dana, tj do 01.10.2019. u 23:59.

U ovom koraku kandidat treba ispuniti aplikacijski obrazac.

Aplikacija sadrži slijedeće informacije:

 • Osnovne informacije o poduzeću i/ili poduzetniku (adresa, telefon, fax, e-mail, web stranica),
 • Osnovne informacije o članovima tima za implementaciju poslovne ideje (nivo obrazovanja, znanja i relevantna iskustva).

Opis poslovne ideje:

 • Naziv i kratak opis ideje;
 • Kratak opis budućnosti poduzeća ili tima;
 • Opis proizvoda ili usluge;
 • Tržišni trendovi;
 • SWOT analiza;
 • Marketing strategija;
 • Prodajna strategija;

Aplikacija mora biti podnesena na jednom od službenih jezika BiH putem E -maila: info@linnovate.org , a ista će biti potpisana od strane aplikanata u koraku broj 3.

Predmet maila treba glasiti: „Prijedlog poslovne ideje – Naziv ideje“

Da bi preuzeli „Aplikacijski obrazac“ kandidati trebaju poslati zahtjev za preuzimanje na e-mail info@linnovate.org.

2 korak: Preliminarna evaluacija poslovnih ideja

Inkubator Linnovate TP i Evaluacijski odbor će procijeniti sve aplikacije maksimalno u roku deset dana od dana završetka javnog poziva te vam poslati povratnu informaciju. Procjenjivati će se u potpunosti aplikacije i priroda poslovne ideje. Nepotpuni aplikacijski obrasci neće se uzimati u obzir.

3 korak: Prezentacija poslovne ideje

Kandidati koji zadovolje preliminarnu evaluaciju aplikacije biti će pozvani na finalnu prezentaciju. Cilj prezentacije je upoznati članove Evaluacijskog odbora Linnovate TP s poslovnom idejom, s Vašim osobinama kao poduzetnika, sposobnostima i očekivanja o realizaciji poslovne ideje u inkubaciji.

4 korak: Dostava ostale dokumentacije i potpis aplikacije

Nakon pozitivne preliminarne evaluacije aplikacije i prezentacije poslovne ideje Linnovate tim će Vas pozvati za dostavu potrebne dokumentacije i potpis aplikacije.

Potrebna dokumentacija

Za aplikante koji su tim ili pojedinac:

 1. Popunjen aplikacijski obrazac,
 2. CV članova,
 3. Dokaz da se protiv kandidata/članova tima ne vodi krivični postupak,
 4. Potvrda o nekažnjavanju za sve članove tima,
 5. Članci, publikacije ili bilo koje relevantne informacije koje bi mogle pomoći u evaluaciji ideje.

Za aplikante koji su obiteljska gospodarstva:

 1. Popunjen aplikacijski obrazac,
 2. CV članova,
 3. Upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata,
 4. Rješenje o obavljanju poljoprivrede kao srodne djelatnosti,
 5. Zahtjev za upis u RPG i prijava promjene podataka – upis podataka o zemljištu (Obrazac 3),
 6. Zahtjev za upis u RPG i prijava promjene podataka – upis vrste i brojnog stanja stočnog fonda (Obrazac 4),
 7. Dokaz da se protiv kandidata/članova tima ne vodi krivični postupak,
 8. Potvrda o nekažnjavanju za sve članove tima,
 9. Članci, publikacije ili bilo koje relevantne informacije koje bi mogle pomoći u evaluaciji ideje.

Za aplikante koji već imaju registrirano poduzeće ili obrt:

 1. Popunjen aplikacijski obrazac,
 2. CV članova uprave poduzeća / reference,
 3. Trenutni poslovni plan (nije obavezan, ali je prednost),
 4. Financijska izvješća za sve godine od osnivanja (Bilanca stanja, Bilanca uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima),
 5. ID broj poduzeća,
 6. Vrsta registrirane djelatnosti (Statistički broj),
 7. Potvrdu da poduzeće nije u stečajnom postupku,
 8. Potvrda nadležne Porezne uprave FBiH o izmirenim poreznim obvezama i doprinosima (mirovinsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti)
 9. Članci, publikacije ili bilo koje relevantne informacije koje bi mogle pomoći u evaluaciji ideje.

Napomena:

 • Rok za dostavu dokumentacije je deset dana nakon poziva Linnovate tima za dostavu dokumentacije.
 • Dokumenti trebaju biti originali ili kopije ovjerene kod nadležnog organa ne stariji od 3 mjeseca.
 • Svi dostavljeni dokumenti su povjerljivi i biti će korišteni samo u svrhu evaluacije ideje.
 • Nakon svih prethodnih koraka Evaluacijski odbor će donijeti konačnu odluku da li će kandidat ući u proces inkubacije.

Pitanja i odgovori

Ukoliko trebate dodatne informacije možete nas posjetiti na lokaciji:

Linnovate Tehnološki park

Adresa: Zgona bb (RIMC) 80101 Livno (utorkom od 12.00 – 15.00)

Ili na kontakt:

Mob: +387 63 438 484

eMail: info@linnovate.org

web: www.linnovate.org

Podijeli: