, ,

Javni poziv – aplikacije za inkubaciju

Napisao

minuta/e čitanja

Podijeli:

Javni poziv – page

Javni poziv za apliciranje za mjesto u Linnovate Tehnološkom parku

Linnovate Tehnološki Park poziva sve inovativne i poduzetnički orijentirane osobe, kao i postojeće mlade firme da prijave svoje poslovne ideje za mjesto u poslovnom inkubatoru.

Glavni fokus za inkubator su inovativne ideje bazirane na znanju i stvaranju nove vrijednosti, te želja da se u sklopu inkubatora izraste u ozbiljnu tvrtku koja svoje poslovanje zasniva na primjeni novih tehnologija. Također, u inkubator se mogu prijaviti i postojeće firme, obrti i obiteljska gospodarstva, ne starija od 3 godine koje žele unaprijediti svoje poslovanje.

Što je Linnovate Tehnološki park?

Linnovate Tehnološki park je okruženje za razvoj poduzetništva osnovan u svrhu poticanja unaprijeđena ekonomije Hercegbosanske županije, koje će pridonijeti gospodarskom razvoju kroz tehnološki napredna poslovanja, visokokvalitetnu i motiviranu radnu snagu.

Poslovni inkubator pruža profesionalne poslovne usluge tvrtkama sa naglaskom na razvoju i primjeni znanja i tehnologije. U potrazi za stalnim razvojem i prilikama nudimo poduzećima u Linnovate TP pozitivno poduzetničko okruženje.

Što nudi Linnovate Tehnološki park?

U poslovnom inkubatoru Linnovate Tehnološkog parka pomažemo klijentima u razvijanju poslovnih ideja i stvaranju novih poslova kroz omogućavanje okruženja za razvijanje posla, pristupima mentorstvu i investitorima, kao i pružanje podrške u marketinškim aktivnostima i unaprijeđenu prodaje.

Za kandidate koji imaju dobar temeljni koncept poslovne ideje, te koji zadovolje kriterije navedene u „Aplikacijskom obrascu“ i žele nastaviti razvoj svoje ideje, Linnovate TP predviđa  besplatnu pred-inkubaciju koja uključuje smještajne usluge, konzalting i trening na maksimalan period do šest mjeseci.

Za kandidate i poduzeća koja su već razvila svoje ideje, ali ih žele unaprijediti, Inkubator nudi uređen uredski prostor, poslovno savjetovanje, određenu financijsku podršku, usluge treninga i sale za sastanke u periodu do 36 mjeseci pod subvencioniranim uvjetima.

Detaljan opis usluga Linnovate TP se može naći na www.linnovate.org .

Tko se može prijaviti?

 • Osobe starije od 18 godina iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, koje imaju inovativne ideje i žele pokrenuti vlastiti posao,
 • Osobe koje žele razviti svoje istraživanje u poslovni poduhvat,
 • Mlada poduzeća koja postoje manje od 3 godine te žele unaprijediti svoje poslovanje,
 • Domaća i inozemna poduzeća koja žele uspostaviti spin-off poduzeće u Inkubatoru.

Tko se ne može prijaviti?

 • Osobe s kriminalnim dosjeom,
 • Političke stranke
 • Udruženja
 • Javna poduzeća i agencije
 • Poduzeća koja su u stečaju, ili bilo kojem sličnom stanju nelikvidnosti.

Kakve ideje trebaju biti?

 • Inovativne,
 • Bazirane na znanju i/ili stvaranju nove vrijednosti,
 • Potencijal rasta i stvaranja novih radnih mjesta,
 • Tržišno orijentirane s izvoznim potencijalom,
 • Financijski neovisne odnosno samoodržive.

Proces odabira poslovnih ideja

1 korak: Podnošenje aplikacijskog obrasca

Javni poziv broj JP-01/18 je otvoren 17.09.2018 u 10:00  i traje 15 dana, tj do 30.09.2018. u 23:59.

U ovom koraku kandidat mora ispuniti aplikacijski obrazac.

Aplikacija sadrži slijedeće informacije:

 • Osnovne informacije o poduzeću i/ili poduzetniku (adresa, telefon, fax, e-mail, web stranica),
 • Osnovne informacije o članovima tima za implementaciju poslovne ideje (nivo obrazovanja, znanja i relevantna iskustva).

Opis poslovne ideje:

 • Naziv i kratak opis ideje;
 • Kratak opis budućnosti poduzeća ili tima;
 • Opis proizvoda ili usluge;
 • Tržišni trendovi;
 • SWOT analiza;
 • Marketing strategija;
 • Prodajna strategija;

Aplikacija mora biti podnesena na jednom od službenih jezika BiH putem E -maila: info@linnovate.org , a ista će biti potpisana od strane aplikanata u koraku broj 3.

Premet maila treba glasiti: „Prijedlog poslovne ideje – Naziv ideje“

Da bi preuzeli „Aplikacijski obrazac“ kandidati trebaju poslati zahtjev za preuzimanje na mail info@linnovate.org .

2 korak: Preliminarna evaluacija poslovnih ideja

Inkubator Linnovate TP i Evaluacijski odbor će procijeniti sve aplikacije maksimalno u roku dvadeset dana od dana završetka javnog poziva te vam poslati povratnu informaciju. Procjenjivati će se potpunosti aplikacije i priroda poslovne ideje. Nepotpuni aplikacijski obrasci se neće uzimati u obzir.

3 korak: Dostava ostale dokumentacije i potpis aplikacije

Nakon pozitivne preliminarne evaluacije Linnovate tim će Vas pozvati za dostavu potrebne dokumentacije i potpis aplikacije.

Potrebna dokumentacija

Za aplikante koji su tim ili pojedinac:

 1. Popunjen aplikacijski obrazac,
 2. CV članova,
 3. Dokaz da se protiv kandidata/članova tima ne vodi krivični postupak,
 4. Potvrda o nekažnjavanju za sve članove tima,
 5. Članci, publikacije ili bilo koje relevantne informacije koje bi mogle pomoći u evaluaciji ideje.

Za aplikante koji su obiteljska gosdpodarstva:

 1. Popunjen aplikacijski obrazac,
 2. CV članova,
 3. Upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata,
 4. Rješenje o obavljanju poljoprivrede kao srodne djelatnosti,
 5. Zahtjev za upis u RPG i prijava promjene podataka – upis podataka o zemljištu (Obrazac 3),
 6. Zahtjev za upis u RPG i prijava promjene podataka – upis vrste i brojnog stanja stočnog fonda (Obrazac 4),
 7. Dokaz da se protiv kandidata/članova tima ne vodi krivični postupak,
 8. Potvrda o nekažnjavanju za sve članove tima,
 9. Članci, publikacije ili bilo koje relevantne informacije koje bi mogle pomoći u evaluaciji ideje.

Za aplikante koji već imaju registrirano poduzeće ili obrt:

 1. Popunjen aplikacijski obrazac,
 2. CV članova uprave poduzeća/ reference,
 3. Trenutni poslovni plan (nije obavezan, ali je prednost),
 4. Financijska izvješća za sve godine od osnivanja (Bilanca stanja, Bilanca uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima),
 5. ID broj poduzeća,
 6. Vrsta registrirane djelatnosti (Statistički broj),
 7. Potvrdu da poduzeće nije u stečajnom postupku,
 8. Potvrda nadležne Porezne uprave FBiH o izmirenim poreznim obvezama i doprinosima (mirovinsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti)
 9. Članci, publikacije ili bilo koje relevantne informacije koje bi mogle pomoći u evaluaciji ideje.

Rok za dostavu dokumentacije je deset dana nakon poziva Linnovate tima za dostavu dokumentacije.

Dokumenti trebaju biti originali ili kopije ovjerene kod nadležnog organa.

Svi dostavljeni dokumenti su povjerljivi i biti će korišteni samo u svrhu evaluacije ideje.

4 korak: Konačna evaluacija aplikacije

Nakon dostave potrebne dokumentacije kandidati koji zadovoljavaju uvjete biti će pozvani na finalnu prezentaciju. Cilj prezentacije je upoznati članove Evaluacijskog odbora Linnovate TP da se upoznaju s idejom, s Vašim osobinama kao poduzetnika, sposobnostima i očekivanja o realizaciji poslovne ideje u inkubaciji.

Nakon svih prethodnih koraka Evaluacijski odbor će donijeti konačnu odluku da li će kandidat ući u proces inkubacije.                                                     

Pitanja i odgovori

Ukoliko trebate dodatne informacije možete nas posjetiti na lokaciji:

Linnovate Tehnološki park

Adresa: Zgona bb (RIMC) 80101 Livno (ponedjeljkom i utorkom od 12.00 – 15.00)

Ili na kontakt:

Mob: +387 63 438 484

eMail: info@linnovate.org

web: www.linnovate.org

Podijeli: