Biciklizam

Bicklom kroz Livno i Telemach Fondacija

Financira

Telemach Fondacija

Partneri

Linnovate Business Park

Vrijednost

7.660,00 BAM

Trajanje

2023.

Nositelj projekta

Linnovate Business Park

Cilj projekta:

Organizacijom radionica o biciklizmu kao turističkom proizvodu, snimanjem i markacijom biciklističkih staza te promociji zdravog načina života putem biciklizma želimo doprinijeti održivom razvoju destinacije Livna.

Osim radionica o biciklističkom turizmu/biciklizmu, snimit ćemo i preko 100 kilometara biciklističkih staza koje će biti označene putokazima i info tablama.

Trenutno na području grada Livna nemamo fizički označenih biciklističkih staza, stoga smo velikom broju rekreativaca i sportaša dali lijep povod za uključenje u realizaciju i provođenje navedenog projekta.

Pozitivnim akcijama i društveno korisnim projektima zajedno možemo doprinijeti očuvanju okoliša i prostora na kojima živimo.

Staze:

Grad Livno
Wild Livno
Livanjsko polje
Tribanj & Mandek

Skeniranjem QR koda preuzimate odabranu stazu u .gpx formatu te ih možete otvoriti u podržanim aplikacijama.