Javni poziv za dostavljanje ponuda za trening/edukaciju u oblasti „Priprema i upravljanje projektima za EU Fondove“

Napisao

minuta/e čitanja

Podijeli:

Livno, 04.04.2024. godine

Zaklada Linnovate objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za trening/edukaciju iz „Priprema i upravljanje projektima za EU Fondove“ za Projekt ”EU Fondovi & Digitalni marketing” kojeg Zaklada Linnovate implementira u sklopu projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG2) kojeg uz podršku Vlade Kraljevine Norveške provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO).

Opći cilj projekta: Osnaženi projektni i poduzetnički kapaciteti Linnovate Business Parka

PREDMET JAVNOG POZIVA:
Prikupljanje ponuda za realizaciju edukacije/treninga iz „Priprema i upravljanje projektima za EU Fondove“ za tri zaposlenika Zaklade Linnovate.

OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE:
Realizacija edukacije za zaposlenike Zaklade Linnovate u oblasti pripreme i upravljanja projektima za EU Fondove, koja će se održati u razdoblju 10.04.2024. – 26.04.2024. (izuzev 18 i 19.04.2024. i vikenda), u terminu oko kojeg će se sporazumno izabrani ponuđač i Zaklada Linnovate naknadno dogovoriti. Edukacija se mora održati fizički, u prostorijama Zaklade Linnovate (In-house) ili na lokaciji koju navede ponuđač.

Nakon završetka edukacije, odabrani ponuđač mora izdati odgovarajuće potvrde polaznicima edukacije (tri zaposlenika Zaklade Linnovate) koji su bili prisutni na 80% ili više trajanja edukacije.

Ponuđač dostavlja svoj vlastiti plan za provođenje obuke, koji uključuje teme obuke i njihovo predviđeno trajanje izraženo u satima ili danima.

ELEMENTI PONUDE
Ponude, na memorandumu ponuđača, moraju sadržavati sljedeće elemente:

 1. Ukupna cijena ponude – mora biti izražena sa svim pripadajućim porezima i dodatnim stavkama (Bruto iznos);
 2. Dužina trajanja obuke, minimalno 9h (izraženo u satima/danima);
 3. Hoće li ponuđač osigurati radni materijali i ako da, u kojem formatu (print/elektronski/kombinirano);
 4. Hoće li ponuđač u okviru edukacije pružiti i obuku osoblju Zaklade Linnovate za pisanje konkretnog projektnog prijedloga za EU Fondove ili druge donatore, a koji će Zaklada Linnovate kasnije moći iskoristiti;
 5. Hoće li ponuđač dozvoliti korištenje radnih i edukacijskih materijala nakon završetka edukacija;
 6. Reference ponuđača u oblasti pisanja i provođenja projekata, s fokusom na održavanje edukacija iz navedenog.

KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE

 • Ponude mogu dostaviti isključivo pravna lica.
 • Obveza izdavanja uvjerenja polaznicima edukacije koji su sudjelovali na 80% ili više edukacije je eliminatoran uvjet za dalju proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača.
 • Kriterij za izbor/dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, u skladu s navedenim ELEMENTIMA PONUDE ovog Zahtjeva, koje ocjenjuje odgovorna osoba Zaklade Linnovate, na sljedeći način:

  Odgovorna osoba, ocjenjuje svaki od ELEMENATA PONUDE s bodovima od 0 do 5, (od najslabije do najbolje rangiranog ponuđača), dok 0 bodova se može dodijeliti samo ponuđaču koji uopće nije naveo konkretan element u svojoj ponudi.
  Odgovorna osoba kreira tabelarno ukupne bodove koje su ponuđači pojedinačno ostvarili, zatim uz zapisnik donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

DOSTAVLJANJE PONUDA:
Ponude dostaviti putem emaila na adresu: info@linnovate.org najkasnije do 9.04.2024. do 14:00 h.
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje.

Podijeli: